Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško           
Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997           
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Krško           
Odlok o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško za leto 1996           
Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško           
Odlok o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju Občine Krško           
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Krško           
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov           
Odlok o pokopališkem redu Občine Krško           
Odlok določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve           
Pravilnik o službeni izkaznici komunalnega nadzornika v Občini Krško           
Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996           
Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško           
Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Brestanica iz II. volilne enote           
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu           
Odlok o zazidalnem načrtu poslovno stanovanjske gradnje v Leskovcu           
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Športni center Grič I           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1996           
Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor