Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 1997           
Odlok o ureditvenem načrtu pokopališče Senovo           
Odlok o razglasitvi mesta Kostanjevice na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 1997           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Odlok o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje           
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, dopolnjenih 1996           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško           
Odlok o lokacijskem načrtu parkirišča NE Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1995           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona MDB Leskovec           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor