Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško           
Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Krško           
Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne ceste G1-5 (prej M 10-3) z regionalno cesto R 1-220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – prva faza – most           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško polje           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Gora           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Zdole           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Rožno-Presladol           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Podbočje           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Dolenja vas           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Brestanica           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Senovo           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Trn           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Koprivnica           
Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Senuše           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor