Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o postopku in merila za izbor osebnosti, katerih spomin bomo počastili z javnimi obeležji v Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem in drugih za to primernih krajih v Občini Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško           
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile – Leskovec           
Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o preimenovanju naselja Podbočje           
Statut Občine Krško (prečiščeno besedilo)           
Odlok o ureditvenem načrtu Športno-rekreacijski center v Spodnjem Starem Gradu           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško            
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško           
Odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 1999           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek           
Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin           
Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm           
Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000           
Odlok o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško           
Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor