Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško           
Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002           
Obvezna razlaga tretjega odstavka 28. člena odloka o ravnanju z odpadki v Občini Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško           
Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990           
Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Obvezna razlaga drugega stavka drugega odstavka 7. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krškona Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško           
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi ob cesti Brestanica–Senovo na Senovem, južni del           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o potrditvi določenih zazidalnih načrtov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor