Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Odlok o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško           
Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003           
Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica           
Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško           
Odlok o zazidalnem načrtu »Območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost« na Drnovem           
Odlok o spremembi odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Krško           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško           
Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor