Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2004            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Krško           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2003           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško           
Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Krško           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Krško           
Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor