Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/66, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 476/1 in parc. št. 477/1, k.o. Dovško, last Rudnika Senovo v zapiranju           
Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2005           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2004           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dorc – Brestanica           
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za romsko naselje Kerinov Grm           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1283/1, k.o. Anovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 925/2, parc. št. 939/3 in parc. št. 1047/8, k.o. Anovec ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3366/2 in parc. št. 3366/3, k.o. Ravne in o prodaji predmetnih nepremičnin           
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško           
Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec           
Sklep o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 239/3, k.o. Anovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 437/5, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2098/2, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor