Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o zazidalnem načrtu Videm – Polšca           
Obvezno razlago 6. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005/III.           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta Krško (Stara vas)           
Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2006           
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za športno rekreacijski center Kostanjevica           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005/II           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2005/II           
Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 797/6, parc. št. 797/7 in parc. št. 797/9, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na zadevnih nepremičninah           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1354/2, parc. št. 857/17 in parc. št. 857/16, k.o. Leskovec           
Obvezno razlago 1., 2. in 7. člena odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list SRS, št. 48/87)           
Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško           
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško           
Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško           
Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah last Rudnika Senovo v zapiranju / III.           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1217/38, k.o. Smednik           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3327/2, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 43/2, k.o. Ravne           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor