Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Krško za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2007           
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Senovo           
Odlok o odpravi posledic po neurju iz leta 2005 z zagotovitvijo sredstev v letu 2006 / II.           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško           
Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne nepremičnine           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št. 1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137, parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc. št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o. Kostanjevica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o. Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško           
Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici na Krki           
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 961/2, k. o. Dolnji Leskovec, in o prodaji predmetne nepremičnine           
Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 2969/9 in parc. št. 2969/10, k. o. Krško, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor