Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke oziroma kvadratnega metra površine za davek od premoženja           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2008           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/17, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine           
Sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono MDB – jug           
Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007           
Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2007           
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 76/8, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1246/19, k.o. Leskovec za nepremičnine parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186, parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 100/3, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 191/4, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3069/2 in parc. št. 3069/3, k.o. Krško in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnini parc. št. 886/2 in parc. št. 886/3, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1244/16, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine           
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 134, k.o. Pesje           
Odlok o občinskih taksah v Občini Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor