Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško           
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2009           
Odlok o spremembi Odloka o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško           
Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško           
Odlok o spremembi Odloka o znaku in zastavi Občine Krško           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4348/2, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o prodaji nepremičnine parc. št. 4348/2, k.o. Raka           
Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 416/11, parc. št. 627/4 in parc. št. 627/10, k.o. Rožno in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2042/7, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1703/5, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1091/7, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini           
Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Podulce–Felicijan in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Volovnik in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1464/4, k.o. Kostanjek ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 779/3 in parc. št. 780/3, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 599/2, k.o. Dobrova ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 434/18, parc. št. 434/19 in parc. št. 434/20, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o nakupu nepremičnin uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Volovnik in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4364/4, k.o. Raka in o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem ter o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 1657/3, parc. št. 1659/2, parc. št. 1653/4 in parc. št. 1653/6, k.o. Raka in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor