Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile – Leskovec           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske gradnje ob ulici Anke Salmič v Leskovcu           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010           
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Krško o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko na listi SLS           
Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zdole           
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško           
Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško           
Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško           
Odlok o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave z dne 18. in 19. 9. 2010           
Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2010           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor