Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011, o ukinitvi javnega dobra in zamenjavi nepremičnin parc. št. 752/1, parc. št. 751/1 in parc. št. 751/2, vse k.o. 1316 Stara vas, parc. št. 114/1, parc. št. 115/2, parc. št. 115/3, parc. št. 115/4, parc. št. 115/5, parc. št. 115/6, parc. št. 115/7, parc. št. 115/8, parc. št. 111/4, parc. št. 119/5, parc. št. 119/6 in par           
Odlok o ukinitvi Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011 / II.           
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar - marec 2012           
Odlok o spremembi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško           
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško            
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško           
Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju občine Krško           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij junija 2011           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dodeljevanju individualnih nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov v občini Krško           
Sklep o uvrstitvi plače direktorja v plačilni razred           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor