Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje            
Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2015           
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015            
Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti            
Poročilo o izidu splošnih volitev župana občine Krško           
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško           
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu staro jedro Leskovec pri Krškem           
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 5/2014           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2014           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (območje zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici)           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško           
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Krško           
Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško           
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 4/2014           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2014           
Odlok o spremembi območja naselij Zdole in Pleterje           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor