Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2015           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2016           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Krško           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4348/4 in parc.št. 4348/8, k.o. Raka           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1105/6, k.o. Površje            
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/69, k.o. Leskovec           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 2856/5, k.o. Podbočje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1243/60, k.o. Leskovec           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1180/146, k.o. Stari Grad            
Sklep o ukinitvi javnega dobra za nepremičnino ID znak 1322-703-9999 (ID 49660), k.o. Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra in o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah parc.št. 4361/5, parc.št. 4361/6 in parc.št. 4361/7, k.o. Raka           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 4620/1, parc.št. 4620/2 in parc.št. 4620/3, k.o. Raka            
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.št. 257/18 in parc.št. 257/19, k.o. Leskovec           
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center zelene rasti Berkana            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško            
Odlok o spremembi območja naselij Senovo in Dovško            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor