Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Krško           
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2017           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2016           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2016           
Sklep o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide – program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016–2018           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2016           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2016           
Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2016           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor