Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2017           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško           
Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2017           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2017            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2018           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Brege           
Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2017           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na območju individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2017           
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2017           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018           
Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 175. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor