Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2018           
Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško           
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško           
Odlok o pokopališkem redu v občini Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)           
Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena Odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v občini Krško           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / III.           
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Krško           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Krško           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu            
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno stanovanjsko cono Brege           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor