Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci           
Predlog Odloka drugega rebalansa proračuna za leto 2007           
Predlog Odloka o urejanju in izdajanju občinskega glasila - Glasnik           
Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2007 - skrajšani postopek           
Predlog o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2008           
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci - hitri postopek           
Osnutek Odloka o ureditvi zimske službe v občini Radenci           
Predlog spremembe in dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2007 - skrajšani postopek           
Predlog Popravka odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci           
Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Radenci – hitri postopek            
Predlog sklepa o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika na pokopališču Kapele           
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela - hitri postopek           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci            
Predlog odloka o pomoči odprave posledic poplav z dne, 18.9.2007 - hitri postopek           
Osnutek Odloka o prenosu izvajanja zimske službe na javnih poteh ter rednega vzdrževanja javnih poti na Krajevni skupnosti Radenci in Kapela           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.- hitri postopek           
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Radenci - Radenci Mehurčki - hitri postopek           
Predlog sklepa o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika na pokopališču Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor