Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Radenci v obdobju januar - marec 2010           
Sklep o sprejetju tehničnega navodila za izvedbo kanalizacijskih priključkov in pogoji priključitve na javno kanalizacijo v občini Radenci           
Sklep o seznanitvi občinskega sveta Občine Radenci z idejno rešitvijo izgradnje vvz vrtec Radenci »radenski mehurčki« - za 12, oddelčni vrtec (novogradnja)           
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Radenci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radenci za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2009           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Radenci«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kapela           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2009           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci           
Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zavoda »Zavoda za turizem in šport Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Radenci           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI«           
Pravilnik o spremembi pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci           
Sklep, da se občina Radenci zaveže, da bo v Občini Radenci, pokrivala iz proračuna razliko do obstoječe cene vode za področje Janžev in Melanjski Vrh, ki jo zaračunava Komunala Radgona d.o.o. .           
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor