Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v Obdobju januar – marec 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o letnem načrtu nakupa nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci Splošne določbe           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2010           
Sklep o dovolitvi odmika od Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Uradne objave Pomurskih občin št. 34/83)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju novelacije Zazidalnega načrta Boračeva           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Radenci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep, da se dovoli odmik od Odloka o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva           
Sklep o brezplačnem prenosu parcele potrebne za izgradnjo gasilskega doma PGD Hrašenski Vrh           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Radenci           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o potrditvi predloga za reševanje problema obnove in nakupa opreme za večnamenske zgradbe skupnega pomena (gasilski domovi)  v Občini Radenci v obdobju 2011-2012            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu prodaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu nakupa nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor