Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji            
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif stroškov odvajanja in čiščenja komunalne n padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve           
Sklep o soglasju k ceni obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi višini subvencionirane cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v letu 2013           
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst  komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju           
Sklep za obračun cen komunalnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Radenci           
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2014           
Odlok o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2013           
Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2014           
Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2013           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci           
Odlok o javnem redu v občini Radenci           
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Pravilnik o štipendiranju študentov v občini Radenci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Radenci           
Odlok o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja občine Radenci v najem za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Radenci za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor