Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2014           
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Radenci           
Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 55/5, k.o. 198 Boračeva           
Sklep o sprejemu sprememb odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Radenci           
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona           
Sklep o povečanju sredstev v okviru proračunske postavke 04169 - Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Radencih           
Sklep o potrditvi investicijskega programa projekta "Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem C"           
Zaključni račun proračuna Občine Radenci za leto 2012           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2013           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinske svetnice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor