Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015           
Sklep o sofinanciranju dnevnih kart           
Sklep o izdaji soglasja k opravljanju igralniške dejavnosti           
Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Radenci           
Sklep o podaljšanju najemne pogodbe za stanovanjsko hišo v lasti Občine Radenci           
Sklep o odpisu plačila dolga iz naslova najemnine za občinsko stanovanje           
Sklep o odkupu nepremičnega premoženja           
Ugotovitveni sklep           
Sklep o imenovanju članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja            
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Radenci           
Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Radenci in Svet Krajevne skupnosti Kapela v Občini Radenci            
Razpis nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Radenci           
Popravek           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2014)           
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci na volitvah dne 5. oktobra 2014           
Poročilo o delu Občinske volilne komisije Občine Radenci pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela na volitvah dne 5. oktobra 2014           
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki so bile 5. oktobra 2014           
Tehnični popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014           
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Radenci           
Sklep o izdaji soglasja k podelitvi koncesije na primarni zdravstveni ravni javne zdravstvene službe Savi turizem d.d. za izvajanje ambulantne fizioterapije v Zdravilišču Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor