Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci           
Sklep o sofinanciranju nakupa kart za kopanje v Sava Turizem, Zdravilišču Radenci d.d.           
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016           
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Radenci           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci           
Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci           
Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2016           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radenci           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015           
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Radenci za obdobje januar – junij 2015           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2015           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Radenci za leto 2015           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radenci za programsko obdobje 2015 – 2020           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor