Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o potrditvi Programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Plana vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Radenci           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Predlog Sklepa o sofinanciranju kopalnih kart za leto 2016           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2016 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k izvajanju ukrepov odpusta dolgov           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci - 2. branje           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radenci - 2. branje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 - druga obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi Plana izvajanja zimske službe v občini za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Programa oskrbe s pitno vodo v občini za leto 2016           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci - 1. branje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2015 II. rebalans           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 - hitri postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor