Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine subvencionirane cene omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 v Občini Radenci           
Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Radenci           
Sklep o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2017           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Sklep o prevzemu ter prenosu vaškega vodovoda Hrašenski vrh v javno vodovodno omrežje Občine Radenci           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta, Nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016           
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena            
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2016           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Sklep           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci           
Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika občine Radenci            
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2016           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor