Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »zavoda za turizem in šport Radenci«           
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016)           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci v letu 2018           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje           
Sklep o seznanilu s polletnim poročilom Občine Radenci za obdobje januar – junij 2017           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci           
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017 v najem           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2017           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2017           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določanju nadomestila služnosti na nepremičnem premoženju v lasti Občine Radenci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor