Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Radenci za leto 2018 - rebalans           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Radenci            
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračuna Občine Radenci za leto 2018           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radenci           
Predlog Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci – 2. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2017           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci – 1. obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cena programov za predšolsko vzgojo v Občini Radenci           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018 - druga obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor