Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Radenci v letu 2019           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci            
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Radenci           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev Občine Radenci           
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranja letnega programa športa v Občini Radenci           
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Radenci za leto 2018           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnih programov društev na območju Občine Radenci            
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019, 2. obravnava           
Predlog Sklepa o višini ekonomske cene za program predšolske vzgoje v vrtcu Radenci - Radenski mehurčki           
Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Radenci, 2. obravnava           
Predlog soglasja k ceni storitve za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu na območju občine Radenci v letu 2019            
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Radenci            
Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Radenci            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Radenci - 2. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radenci - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2019 - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radenci - 2. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor