Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v letu 2000           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica           
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 – za območje Občine Oplotnica           
Odlok o grbu in zastavi           
Odlok o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Poslovnik Občinskega sveta občine Oplotnica           
Statut Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 1999           
Sklep o financiranju političnih strank           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Oplotnica           
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Statutarni sklep o delovanju Občine Oplotnica do sprejema statuta občine           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Oplotnica v letu 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor