Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000           
Sklep o spremembi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi           
Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Oplotnica           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, za področje Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev 2000           
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Oplotnica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor