Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Oplotnica           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica           
Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001           
Odlok o priznanjih Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Oplotnica           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Oplotnica           
Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor