Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica           
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Oplotnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Oplotnica           
Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003           
Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine Oplotnica           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Oplotnica           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003           
Program priprave zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Oplotnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor