Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Oplotnica           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005           
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Oplotnica           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica           
Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Oplotnica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004           
Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002 – dodatek           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004           
Odlok o predkupni pravici Občine Oplotnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor