Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006           
Program priprave spremembe Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro           
Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Oplotnica           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja in proračuna Občine Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2005           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2003           
Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor