Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009           
Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Oplotnica           
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2006           
Sklep o cenah programov vrtca v Občini Oplotnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor