Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 91/99), dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 26/04), dopolnitev 2002 – dodatek (Uradni list RS, št. 83/04),           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor