Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica           
Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica           
Odlok o porabi proračunske rezerve           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo           
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Oplotnica           
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica           
Sklep o ustanovitvi stavbne pravice           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica           
Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica           
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Oplotnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor