Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013           
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Oplotnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar-marec 2013           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2011           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica           
Sklep – dopolnitev o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center na parceli 290/2, 290/3, 1016, 290/4, 310/6, 308/2, 292/1, 291/2, 291/1, 255/1, 293, 292/2, *54, 319, 317, 310/4 k.o. Brezje pri Oplotnici ob potoku Breznica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica           
Statut Občine Oplotnica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji občinske uprave Občine Oplotnica           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2010           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za hlev za molznice s pripadajočimi prostori na parcelah 156/1, 154, 155, 156/2 k.o. Koritno           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor