Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2014           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Sklepi o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro           
Odlok o porabi proračunske rezerve           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor