Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2015           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica           
Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor