Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o javnem redu in miru v Občini Oplotnica           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2016           
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015)           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Oplotnica za programsko obdobje 2015 - 2020           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2013           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Oplotnica           
Poslovnik občinskega sveta Občine Oplotnica           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Oplotnica           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015           
Statut Občine Oplotnica - uradno prečiščeno besedilo           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Oplotnica           
Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor