Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar – marec 2017           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Hohler           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica           
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2016           
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju občine Oplotnica           
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Oplotnica           
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2016           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor