Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Destrnik v letu 2000            
Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Destrnik           
Odlok o rebalansu proračuna občine Destrnik za leto 1999           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Destrnik           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest ( in javnih poti ) v Občini Destrnik            
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin           
Odlok o občinskih cestah           
Pravilnik o štipendiranju           
Odlok o priznanjih Občine Destrnik           
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Destrnik           
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo posebnega samoprispevka za sofinanciranje            
Odlok o občinskem prazniku Občine Destrnik           
Sklep cenik pokopališke dejavnosti           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo posebnega samoprispevka na delu območja Občine Destrnik za sofinanciranje Izgradnje komunalne infrastrukture v cesti naselij DESTRNIK - VINTAROVCI (kanalizacija -plinifikacija)            
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Destrnik           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov           
Sklep vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje           
Poslovnik občinskega sveta            
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 1999           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Destrnik-Trnovska vas za leto 1998            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor