Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cene vzgojno – varstvenega programa v vrtcu občine Destrnik           
Poslovnik nadzornega odbora občine Destrnik           
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v občini Destrnik            
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov            
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča, mrliške veže in okolice            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Destrnik za leto 1999           
Odlok o izvrševanju proračuna občine Destrnik za leto 2000           
Spremembe programa priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen leta 1994 za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj ter dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj v letu 1997            
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000,dopolnjenega leta 1994 in srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994 za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj in dopolnjenega leta 1997 za območje občine Destrnik-Trnovska vas            
Sklep o imenovanju uredništva javnega glasila Občan           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor