Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora občine Destrnik           
Popravek poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Destrnik            
Sklep o imenovanju podžupana občine Destrnik           
Sklepi o imenovanju članov stalnih in začasnih delovnih teles           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Destrnik           
Poročilo o izidu volitev župana občine Destrnik           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik           
Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov ter o povračilu stroškov            
Odlok vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Destrnik            
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki            
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v občini Destrnik            
Pravilnik o merilih za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov           
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice za leto 2002            
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v občini Destrnik            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Destrnik za leto 2001            
Pravilnik o pridobivanju in dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva, turizma in kmetijstva v občini Destrnik            
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Destrnik            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI Poslovni enoti Europlin Trbovlje            
Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.            
Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor