Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ceni izvajanja zimske službe na LC in javnih poteh v Občini Destrnik za sezono 2003/2004            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d.o.o.            
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev režijskega obrata            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Sklep o soglasju k zahtevku za povečanje cene proizvodnje in distribucije vode po vodovodni mreži v občini Destrnik Komunalnemu podjetju Ptuj d.d.            
Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje            
Sklep o delovnem času občinske uprave Občine Destrnik za stranke            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d.o.o.            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Destrnik            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d.o.o.            
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v občini Destrnik            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik-Trnovska vas            
Sklep o spremembi ekonomske cene vrtca           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Destrnik            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva ter razvoj podeželja v občini Destrnik            
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2003            
Sklep o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Gomila           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor