Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statut občine Destrnik           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju            
Poslovnik Občinskega sveta           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Destrnik            
Sklep o razrešitvi posameznih dosedanjih članov in imenovanju novih članov Vaškega odbora vasi Destrnik            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in načinu izračuna komunalnega prispevka v Občini Destrnik            
Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Destrnik            
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in načinu izračuna komunalnega prispevka v Občini Destrnik           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Destrnik           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Odlok o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji            
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka            
Sklep o podelitvi občinskih priznanj           
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice za leto 2005           
Soglasje k cenam o ravnanju s komunalnimi odpadki družbi Čisto mesto Ptuj, d. o. o.            
Sklep o spremembi ekonomske cene vrtca           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor